Årstider på Gammalsbygården

Januari

Det nya året är fött. Det ligger i sin vagga med löften om glädje och framgång. Årsskiftet manar till eftertanke och och inspirerar oss till nya möjligheter. På Gammalsbygården råder vintervila. Solen ligger lågt på himmelen och frosten gnistrar på ängarna.Där det fanns grönskande, färgrika blomsterängar återstår vissna, sovande fröställningar. Invid det nyckfulla havets rand ligger istäcket mellan vinterhav och frostig strand. En talgoxe blänker gul och håller en tidig serenad.